Ga naar beginpagina
Open de website van het Buqi Instituut



 
Filosofie
  Jing Dong Jing
  Energielichaam

Geschiedenis
  Vechten
  Gezondheid
  Helen

Kennislijn (Lineage)
  Xia ZiXin
  Professor Yao HuanZi

Oefeningen - individueel
  Staande oefeningen
  Taiji 37 vorm
  Zwaardvorm

Oefeningen - met partner
  TuiShou (duwende handen)   SanShou
  Zonder aanraken

Jing - Dong - Jing

De evolutie van spontane beweging

De uitdrukking ‘Jing – Dong – Jing’ betekent letterlijk ‘rust – beweging – rust’ en verwijst naar de ontwikkeling die een Taiji beoefenaar moet doorlopen om Taijiquan te begrijpen.

Schematische voorstelling van de evolutie van rust naar beweging naar rust

Jing

De eerste Jing verwijst naar de rust die aanwezig is bij de beoefening van staande meditatie (Zhan Zhuang). Lichaam en geest zijn zo veel als mogelijk ontspannen. Na verloop van tijd zal de YuanQi beginnen te circuleren. Deze interne beweging maakt blokkades los en voert negatieve factoren af. In eerste instantie is het lichaam echter nog te gespannen om aan de buitenkant iets van dit proces te merken.

Dong

Na enige tijd van oefening neemt de hoeveelheid YuanQi die door het lichaam stroomt toe en de hoeveelheid spanning en blokkades nemen af. Na verloop van tijd kunnen lichaam en geest zodanig ontspannen worden, dat de rondstromende YuanQi het lichaam in beweging zet. Dit is spontane beweging of ‘Dong’. Het proces van rust naar spontane beweging wordt ‘Jing Zhong Qiu Dong’ genoemd. Vrij vertaald: ‘beweging in rust vinden’.

De functie van spontane beweging is autoregulatie van het lichaam. Door spanningen van het lichaam los te laten krijgt het de kans zichzelf te repareren. Deze functie is in iedereen aanwezig, al is lang niet iedereen zich hier bewust van. Het is echter onontbeerlijk voor de ontwikkeling en het behoud van een goede gezondheid.

Jing

Aanvankelijk worden de spontane bewegingen groter en heftiger omdat de rondstromende YuanQi zich als het ware een weg baant door de blokkades. Naarmate deze blokkades afnemen kan de YuanQi steeds vrijer door het lichaam stromen. De spontane bewegingen worden kleiner en subtieler. Er is minder beweging ‘van’ het lichaam en meer beweging ‘in’ het lichaam. Uiteindelijk lossen alle blokkades in het lichaam op en kan de YuanQi vrij door en ook buiten het lichaam bewegen. Het lichaam als zodanig wordt niet meer bewogen (Jing), maar er is een vrije beweging van YuanQi. Dit proces van spontane beweging naar interne beweging en uiterlijke rust wordt ‘Dong Zhong Qiu Jing’ genoemd. Vrij vertaald: ‘rust in beweging vinden’.

In deze laatste fase kan de YuanQi, omdat het lichaam vrij is van blokkades, vrijelijk de geest (Shen) volgen. Je kunt je lichaam nu direct bewegen via de energie. Je lichaam doet wat je geest doet (‘wilt’). Dit stadium wordt in Taijiquan ook wel ‘Lun Cai Hua’ genoemd. Letterlijk vertaald: ‘Vrijelijk bloemen plukken’.

De vrije YuanQi beweging heeft een zuiverend effect op het lichaam, en bevordert zo de gezondheid. Door mentale concentratie kan de YuanQi ook het lichaam uit gestuurd worden, en vrijelijk worden toegepast voor bijvoorbeeld vechten of behandelen van patiënten. Dit laatste principe vormt de basis van het Buqi systeem.

Copyright © Buqi Instituut